Звіт

завідуючої про роботу дошкільного навчального закладу №3 «Сонечко»

у 2016\2017 навчальному році

Малиш Маргарити Зігмундівни

перед педагогічним колективом батьківським комітетом, радою та громадськістю на загальних батьківських зборах.

17.05.2017

Відповідно до статті 20 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001р. № 2628-ІІІ (із змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 12 березня 2003р.

№ 305 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладів», від 28 січня 2005р. № 55, Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005р. № 178 завідувач дошкільного закладу має звітувати про свою діяльність перед педагогічним колективом батьківським комітетом, радою, піклувальною радою та громадськістю.

Мета звітування:

Подальше утвердження відкритої та прозорої демократичної державно – громадської системи управління дошкільним навчальним закладом,поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Відповідно до пункту 3 Примірного положення завданнями звітування є:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Персональні дані про заклад:

Дошкільний навчальний заклад №3«Сонечко» Ставищенської селищної ради Київської області розташований : вул.. П.Шила, телефон: 5-18- 80,

електронна пошта: dnzconechko@meta.ua

ДНЗ було засновано в 1977 році.За проектноюпотужністю заклад розрахований на 6 груп, які вміщують 120 дітей.

В даний час в ДНЗ №3 «Сонечко» функціонує 6 груп:

- 1 група раннього віку, яку відвідує 24 дитини;

- 5 груп дошкільного віку, які відвідують 93 дітей.

Загальна кількість дітей становить 117 дітей.

Дошкільний навчальний заклад №3 «Сонечко» працює з 8.00 – до17.00 годин з п’ятиденним робочим тижнем, чергова група з 7.30-17.30

Групові приміщення ДНЗ забезпечені необхідними меблями та ігровим обладнанням на 90%. Розвивальне середовище закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітействоренівсіумови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- музична зала

- методичнийкабінет;

- медичний блок;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи,

- 1 спортивний майданчик.

Навчальний рік у ДНЗ починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 липня у закладі проводиться оздоровлення дітей (оздоровчий період).

ДНЗ №3 «Сонечко» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України

- Закону України “Про освіту”

- Закону України “Про дошкільну освіту”

- Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція)

- Закону України “Про охорону праці”

- Закону України “Про цивільну оборону”

- Закону України “Про дорожній рух”

- Закону України “Про відпустки”

- Кодексу Законів”Про працю”

- Закону України “Про мови”

- Програма виховання та навчання дітей від двох до семи років «Дитина»

- Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

А також, відповідно Статуту та річного плану роботи ДНЗ, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи був схвалений педагогічною радою від 05.09.2016 року протокол № 1 та погоджений Ставищенським відділом освіти від 02.09.2016 року.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи ДНЗ №3 «Сонечко» є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

В зв`язку з процесамимодернізаціїдошкільноїосвітивеликоїувагинабуваєствореннясприятливих умов для розвитку дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних освітніх технологій у навчальний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданнями, сучасними дидактичними матеріалами.

Працюючи над виконанням річних завдань, педагогічний колектив систематично використовував у роботі інтерактивні форми співпраці з дітьми та батьками, впроваджував у практику ТРВЗ, використовуючи ТЗН, ІКТ.

Що стосується навчально-виховної роботи, то вона проводилась відповідно до річного плану у розділі підвищення фахової майстерності основу було зроблено на самоосвіту педагогів. Також проводилось анкетування, тестування, ділові ігри, семінари, семінари – практикуми, брейн - ринги, творчі групи, консультації по запиту із різних розділів програми, майстер клас з проблем мовлення.

Створення умов варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами програми розвитку дитини дошкільного віку регламентувалися річним планом закладу та передбачав вирішення колективом таких завдань:

1. Забезпечення розвитку дітей раннього віку до безболісної адаптації змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище.

2. Максимальне охоплення дітей дошкільною освітою та надання їм якісних послуг.

3. Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку з використанням художньої літератури (фольклору, авторських творів, дитячих книг) .

4. Формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми.

5. Організація музичного виховання засобами освітнього впливу на дитячу особистість використовуючи театралізацію та драматизацію.

6. Створення системи економічного виховання (прищеплюючи дитині навички діяльності в реальному житті, навчити її мислити і діяти за законами економіки).

7. Забезпечення умов для зміцнення та збереження фізичного та психічного здоров`я дітей. Продовжувати навчати малят

і турбуватись про власне здоров`я та оберігати його, як найвищу цінність в житті людини.

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарських заняттях, педрадах, на відкритих переглядах, педагогічних читаннях, вивчались під час епізодичних та фронтальних перевірок.

Протягом року були проведені 4 педагогічні ради з них 2 тематичні педагогічні ради:

  1. «Національно-патріотичне виховання дітей на засадах педагогічних ідей Софії Русової, з використанням мовних традицій».
  2. „Формування первинного економічного досвіду старших дошкільників».

Нові проблеми в системі дошкільної освіти вимагають змін мислення педагогів дошкільних навчальних закладів. Адже саме робота за програмою виховання та навчання дітей від двох до семи років «Дитина» формує соціальне замовлення на тип вихователя, який зміг би взяти на себе ініціативу щодо перебудови навчально-виховного процесу, трансформуючи його в межах нової моделі дошкільної освіти. Ця перебудова не можлива без ґрунтовної та якісної самоосвіти.

Згідно річного плану роботи курси перепідготовки в КВНЗ «Академія неперервної освіти» пройшли педагоги Осадча О.В., Бакун М.І., Малиш М.З. адміністрація постійно створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів. Так у поточному році пройшли атестацію педагогічні працівники: Бакун М.І., та на відповідність займаній посаді завідувач Малиш М.З.

Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів які працюють в закладі та батьків діти яких відвідують наш заклад. Протягом року методистом Остренко О.О. було проведено семінари-практикуми з патріотичного виховання. Семінар-практикум на тему: « Особливості виховання патріотизму у малят»». «Виховання патріотів України», «Соціальна і фінансова освіта дошкільнят», «Формування ігрової компетенції дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти». Працювала творча група за темою: «Формування основ безпеки життєдіяльності у дітей дошкільного віку».

На базі дошкільного закладу на високому рівні було проведено районне методичне обє`днання для вихователів середніх та старших груп на тему : «Розвиток мовленнєво-комунікативної компетенції дітей дошкільного віку відповідно до Базового компонента дошкільної освіти», та майстер-клас для педагогів району на тему: «Застосування Інтернет ресурсів у дошкільному навчальному закладі як форма взаємодії дорослих суб’єктів освітнього простору».

Завідуючою, методистом, ДНЗ регулярно, щомісячно надавалися колективні консультації відповідно до плану, а також індивідуальні консультації по запиту.

Педагоги закладу реалізують зміст освіти через інтеграцію різних видів дитячої діяльності. Заняття вихователі розрізняють за способом організації дітей: групові, під групові, індивідуальні, індивідуально – групові. А за змістом вони інтегровані відповідно до певних пізнавальних завдань.

Протягом року було здійснено шість колективних переглядів.

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Група

Відповідальні

1.

«Патріотичне виховання дошкільників за творами В.О. Сухомлинського.»

Жовтень

Старша група

Кухарчук Н.В.

2.

«Сорочка вишиванка»

Листопад

Середня група

Пацеля Л.О.

3.

«Подорож в країну економіки»

Грудень

Середня група

Бакун М.І.

4.

«Електроенергія. Звідки вона береться та як її заощадити ?».

Лютий

Старша група.

Туболець Л.П.

5.

«Сірник маленький, а біда велика».

Березень

Молодша група .

Романченко І.А.

6.

«Вийди, вийди сонечко»

Квітень

Ранній вік

Карпенко О.Л.

Педагоги активно впроваджували матеріали педагогічного досвіду: - вихователь Чечуй Г.Л. з проблеми «Національно-патріотичне виховання»; - вихователь Туболець Л.П. з проблеми «Економічне виховання дошкільників»; - вихователь Пацеля Л.О. з проблеми « Формування валеологічного світогляду у дітей дошкільного віку»; вихователь Кухарчук Н.В. з виконання варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти (Освітня лінія «Шахи»); - вихователь Романченко І.А. з проблеми «Використання пролонгованого проекту «Дошкільнятам про сталий розвиток: Маленькі люди великого світу».

Велика робота проводиться у другій половині дня це - різноманітні форми роботи з дітьми: довільна діяльність дітей , заняття,театралізована діяльність, самостійна художня діяльність. Також, регулярно проводились святкові ранки на які запрошувалися батьки. Цікавими і змістовними були розваги, ляльковівистави, свято «Посвята в козачата» «спортивні розваги» та ін.. Постійно проводяться екскурсії по території селища, до школи, пожежної частини, магазинів, аптеки, парку, стадіону тощо. Педагоги постійно використовують інноваційні форми роботи з дітьми дошкільного віку. Інновації в ДНЗ є необхідними для ведення пошуку шляхів розв’язання проблем, наявних в дошкільній галузі; прагнення наших педагогів підвищити якість освітніх послуг, урізноманітнити їх, задовольняючи зростаючі з кожним роком запити окремих батьків а також для розумної конкуренції між дошкільними установами.

На сайті дошкільного закладу постійно подається калейдоскоп подій всього, що відбувається в садочку, а також всі бажаючі можуть отримати цікаві консультації батькам від педагогів і вузьких спеціалістів закладу.

Відповідно до спільного плану роботи НВК №1 та ДНЗ «Сонечко» у 2016/2017 н.р. проводився ряд заходів для поліпшення наступності в роботі дитячого садка і початкової ланки освіти. На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку», в дошкільному навчальному закладі протягом 2016 /2017 року функціонувало 2 старші групи для дітей 6-го року життя, всього 38 дітей з них 30, які з 01 вересня 2017 року підуть до школи. Хочеться відмітити роботу вихователів старшої групи «Калинка» Туболець Л.П. та старшої групи «Веселка» Кухарчук Н.В. за сумлінне відношення по підготовці дітей до школи. Діагностика та опитування дітей старшого дошкільного віку показали гарну підготовленість їх до школи. Майбутні школярі на 90% засвоїли програму. Перевірка вміння робити звуковий аналіз показала, що діти в групі виконують завдання на 91%, читати вміють 93% дітей груп та мають математичні навички 94 % дітей груп.

Результати опитування дітей, зрізи, заняття, співбесіди з малюками, перегляд поточних і підсумкових занять, режимних моментів, огляди – конкурси виставок посібників до педрад свідчать, що в колективі працюють творчі, ініціативні педагоги, які використовують в своїй роботі найефективніші методи та прийоми для розвитку і виховання розумних, всебічно розвинутих дітей. Вихователі в своїй роботі використовують диференційований і індивідуальний підходи, показують вміння керувати колективом, володіють інноваційними технологіями навчання дошкільників.

Протягом року на базі дошкільного навчального закладу працював логопедичний пункт який очолює вчитель-логопед Довгалюк Т.П. Результати мовлення було поліпшено завдяки кваліфікованому підходу та постійної праці вчителя-логопеда. Логопедичний пункт відвідувало 26 дітей 18 з яких виправили вади мовлення.

На виконання статті 19 Закону України «Про дошкільну освіту», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р. № 646 «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», на виконання п.2 наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2010 № 1175 « Про охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного віку», «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» (лист МОН України № 1/9 – 263 від 07.05.2007 р.) на виконання наказу відділу освіти «Про проведення обліку дітей дошкільного та підлітків шкільного віку у 2017 році», з метою забезпечення організації та проведення обліку дітей дошкільного віку, дотримання конституційних вимог щодо охоплення їх навчанням в дошкільних закладах створення належних умов для здобуття громадянами дошкільної освіти у нашому дошкільному закладі, створена робоча група для організації обліку дітей від народження до шести років, які проживають на території мікрорайону який обслуговує дошкільний навчальний заклад № 3 «Сонечко». Таким чином, педагогічним колективом закладу було складено банк даних дітей, які не відвідують дошкільні заклади, та проведено моніторинг результативності охоплення дошкільної освітою дітей цієї категорії . Виявилося, що майже 100% дітей, яким виповнилося 5 років, відвідують заклад.

Дошкільний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сімей, в яких виховуються діти, що не відвідують дошкільні заклади, з метою умов для здобуття дошкільної освіти та надання консультаційної допомоги сім'ям. В ДНЗ виданий наказ «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» і проводиться робота по виявленню та закріпленню дітей по данному мікрорайону.

У дитячому садку на достатньому рівні ведеться документація, виконання заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, створення безпечних умов навчання та виховання дітей дошкільного віку адміністрацією, педагогічними працівниками та персоналом, який бере участь у навчально-виховному процесі.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я дітей та педагогічних працівників:

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дітей і педагогічних працівників.

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування в дошкільному навчальному закладі ведеться відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту» від 23.05.91р. № 1060-ХІІ (із змінами), статті 35 закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-ІІІ (із змінами), Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227 а також спільному Наказу МОН молоді та спорту України та Міністерству охорони здоров’я України від 26.02.2013 року

№ 202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

Відповідно до штатного розпису, дошкільний навчальний заклад повністю укомплектовано працівниками, які забезпечують організацію харчування. Стан матеріально – технічного забезпечення харчоблоку, групових приміщень, задовільний, у достатній кількості є кухонне обладнання, посуд.

Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється завідувачем ДНЗ. Зауваження та відмітки про їх усунення фіксуються в картах контролю та в діловому щоденнику керівника. Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в «Журналі обліку виконання норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а кожні 15-17 днів проводиться корекці яхарчування на останні дні місяця. Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

За поточний навчальний рік представниками МУ ГУ Держсанепідслужби 2 рази проводились перевірки, але порушень виявлено не було, про що свідчать акти перевірок. Пропозиції вказані в актах, виконуються згідно зазначених термінів.

Щоденно здійснювався контроль за дотриманням санітарно гігієнічного режиму на харчоблоці, за технологією приготування страв з боку завідувача та сестри медичної .

Виконання Плану по покращенню організації харчування дітей в ДНЗ на 2016/2017 навчальний рік постійно розглядалося на планівних нарадах при завідувачу, увага вихователів зверталася на виховання культурно – гігієнічних навичок, культуру вживання їжі та зацікавлення дітей процесом прийому їжі.

Питання організації харчування розглядались на групових батьківських зборах, на яких педагоги батьків знайомили з тим, як організувати раціональне, збалансоване, різноманітне харчування та який вплив воно має на фізичний та розумовий розвиток дітей.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактикикишковихзахворюваньпрацівникисувородотримуютьсявстановленихвимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку Держпродспоживслужби в Ставищенському районі.

Всі продукти приймаються в заклад тільки при наявності відповідних супроводжуючих документів: сертифікату якості та ветеринарного посвідчення.

Батьками заготовлено овочів:

Назваовочів

кілограми

Картопля

3100тон

Морква

475кг

Буряк

470кг

Цибуля

465кг

Капуста

425кг

Плата за харчування дітей становить 12гривень в день

Використано коштів на харчування дітей:

Місяць

Бюджет

Бат.плата

Спонсорські продукти

Вартість дітодня

Кількість дітоднів

60%

40%

1

Вересень

9489,87

6326,58

3591,00

4,11

1538

2

Жовтень

6935,30

4623,54

3714,00

3,38

1369

3

Листопад

8895,01

5930,00

4216,50

4,44

1337

4

Грудень

8421,17

5614,12

4066,00

4,55

1234

5

Січень

7411,42

4940,94

3188,00

4,73

1044

6

Лютий

8126,63

5417,87

3411,00

4,20

1291

7

Березень

9926,94

6617,96

3950,00

4,46

1481

8

Квітень

6940,75

4627,17

2763,50

4,16

1112

9

Травень

10

Червень

11

Липень

СУМА

66147,09

44098,18

28900,00

4,25

10406

Вихователями всіх вікових груп ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Адміністрація постійно контролює якість страв. За результатами контролю проводяться ндивідуальні бесіди, питання про харчування розглядається на виробничих нарадах, батьківських зборах.

Питання харчування дітей в закладах освіти знаходиться на постійному контролі у адміністрації закладу.

Санітарно-освітня робота середбатьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, є план дій щодо забезпечення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного благополуччя учасників навчально - виховного процесу також проводиться постійна роз’яснювальна робота серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.

Зміцненню здоров’я вихованців в закладі приділяється дуже велика увага:

Проводяться сучасні заняття з фізичної культури . Один раз на місяць проводяться спортивні свята та змагання, які показують значний прогрес в уміннях та навичках дітей в порівнянні з минулим роком.

Вживання кисневої пінки добре впливає на покращення здоров`я дітей. Так у порівнянні І квартал 2016року та І квартал 2017року показники захворюваності зменшилися з 0,7% до 0,4%.

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, багатодітним та дітям учасників АТО:

На початок навчального року було складено та надано до управління освіти та селищної ради списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування: з січня місяця для пільгових категорій – харчування безкоштовне.

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

В дошкільному навчальному закладі №3 «Сонечко» забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки. Не допускаються до роботи люди, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці. Травматичних та нещасних випадків за період роботи в 2016\2017 навчальному році в дошкільному навчальному закладі не було.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р. № 2628-ІІІ (із змінами), відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про основні заходи цивільного захисту на 2011 рік» від 21 березня 2011р. № 246, відповідно наказу «Про організацію та проведення Тижня безпеки дитини» в ДНЗ № 3 «Сонечко» «Про проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності дитини», з метою формування у дітей свідомого розуміння цінностей власного життя та здоров’я та відповідно наказу «Про організацію та проведення Тижня з Охорони праці у 2017 році був проведений Тиждень охорони праці та безпеки життєдіяльності. Під час проведення цього тижня, один день у закладі був присвячений цивільній обороні. З грудня 2016 року згідно до наказу відділу освіти Ставищенської РДА №395 від30.11.2016року.

Основними цілями та завданнями Тижня з охорони праці та безпеки життєдіяльності та Дня цивільної захисту було :

- вироблення у дітей дошкільного віку умінь і навичок захисту свого життя і здоров’я під час надзвичайних ситуацій;

- формування та розвиток у дітей дошкільного віку високих морально-психологічних якостей: відваги, мужності, витримки, ініціативи і кмітливості, тощо ;

- удосконалення теоретичних знань і практичних навичок пед. працівників та працюючого персоналу закладу з питань захисту від наслідків надзвичайних ситуацій;

- поліпшення якості навчально – виховної роботи в закладі з питань охорони життя, здоров’я та норм поведінки дітей під час надзвичайних ситуацій .

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

Протипожежна безпека у закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. В ДНЗ розроблено плани евакуації дітей та працівників на випадок пожежі.

Стан дитячого травматизму.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму спрямована на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Постійно проводимо «Тижні безпеки життєдіяльності» та «Тиждень безпеки дорожнього руху». Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. зТому робота нашого дошкільного закладу з профілактики дитячого травматизму має такі завдання:

· поліпшення якості навчально – виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

· удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя;

· пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.

Звіт про пророблену роботу надається до відділу освіти та висвітлюється на сайті ДНЗ.

За 2016/2017 навчальний рік в нашому закладі травматичних та нещасних випадків не було.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості

закладу до управління його діяльністю; співпраця з

громадськими організаціями

Адміністрацією та вихователями ДНЗ, ведеться постійна та планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом. Заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

- Батьківські збори.

- Індивідуальні консультації різних спеціалістів.

- Залучення батьків до активної участі у проведення різноманітних дитячих свят, зваг, праці.

Але основним в нашій роботі є те, що дошкільний навчальний заклад «Сонечко» прагне бути тим місцем, де діти завжди можутьфізично розвиватись, зміцнювати здоров’я,реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Діяльність адміністрації з питань управління

Контроль є важливою функцією управління, який спрямований на інформування про стан об’єкта. Саме з цією метою діяльність адміністрації була злагодженою, систематичною, цілеспрямованою, що своєчасно давало можливість запобігати негативним результатам в роботі. Основною умовою організації контролю є його інтеграція та плановість. З цією метою члени адміністрації розробили щоденні оперативні плани роботи, картки контролю за навчально-виховним процесом, картки управлінських рішень та введений аналіз виконавської дисципліни педагогічних працівників, що суттєво покращило контроль усіх напрямків діяльності закладу та забезпечило своєчасну процедуру надання інформації про стан об’єкту.

Проте поряд з позитивними здобутками існують питання які потребують подальшого відпрацювання. Це стосується зміцнення матеріально – технічної бази, а саме: капітальний ремонт тіньових навісів, установка вентиляційної системи в приміщенні харчоблоку, ремонт міжпанельних швів, заміна лінолеуму в групах, та заміна ламп накалювання на енергозберігаючі, ремонт каналізації, внутрішно-будинковий ремонт та ін.

Залученнядодатковихджерелфінансуваннянавчального закладу та їхраціональневикористання.

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи завідуючої та ради ДНЗ. До початку навчального року батьками та працівниками було проведено поточні ремонти групових кімнат, спалень, підсобних приміщень, замінено шпалери ,встелено лінолеум та ламінат, зроблено поточний ремонт на харчоблоці, зроблено капітальний ремонт залу. Придбано дитячі меблі в групи, ігрові куточки, столовий посуд, постільні набори для дітей, тюль. Спонсорами подаровано 10000грн за які придбали холодильноморозильну камеру. Благодійний фонд «Фортеця» подарував для закладу дитячі 120шт новорічних подарунків та ігровий медичний куточок. Джужик Л.П. подарував столовий посуд на суму 5000грн. Селищна рада придбала принтер5000грн, фотоапарат 2000грн. ТОВ «Фора» , «Кегичівське» (Кулиничі) допомогли у придбанні новорічних подарунків. ПП Винокурова Л.А. презентувала солодощі до дня «Святого Миколая». За кошти спонсорів було придбано меблі в кабінет завідувача на суму 7000грн, відремонтовано залу та коридори за 9500грн. Хочу висловити слова щирої вдячності батькам наших вихованців та спонсорам, владі за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних, нагальних питань.

У плані на новий навчальний рік будуть враховані всі недоліки та недопрацювання 2016\2017 навчального року

Кращий спосіб зробити дітей хорошими – зробити їхщасливими ( Оскар Уайльд).

Витяг

з протоколу №2 загальних батьківських зборів

Ставищенського дошкільного навчального закладу №3 «Сонечко» від 17.05.2017 року

Присутні: завідувач Ставищенського ДНЗ №3 Малиш М.З., голова батьківського комітету Патентна Н.С., секретар Насадюк Н.П., педагогічний колектив закладу, батьки вихованців закладу.

Порядок денний:

1.Звіт завідувача Малиш М.З.. про роботу дошкільного навчального закладу за підсумками роботи у 2016/2017н.р.

Слухали: Малиш М.З., яка інформувала батьківську громадськість та педагогічний колектив про результати роботи за 2016/2017 навчальний рік.

Ставищенський дошкільний навчальний заклад №3 «Сонечко» має 6 вікових груп загального розвитку, з них 1 група раннього віку, 5 груп дошкільного віку. Відвідує дошкільний заклад 117 дітей. Садок розрахований на 120 місць (згідно Статуту ДНЗ та Закону України «Про дошкільну освіту»)

ДНЗ працює п`ять днів на тиждень з 8.00-17.00, з черговими групами з 7.30-17.30. В розвивальному середовищі враховано всі вікові особливості та потреби дітей. Групові кімнати забезпечені меблями на 90%.

Навчальний рік розпочато 01 вересня – 31травня.

У дошкільному закладі працює 30 працівників. У складі педагогічного колективу 15 педагогів, медичного персоналу – 1 працівник, технічного персоналу – 15 працівників. З 14 педагогів – 4мають вищу педагогічну освіту, 10 – середню спеціальну освіту. За наслідками атестації педагоги ДНЗ мають такі кваліфікаційні категорії: «спеціаліст вищої категорії» - 1 педагог, «спеціаліст першої категорії» - 2 педагоги, «спеціаліст» - 11 педагогів.

В 2016/2017 навчальному році атестовано музичного керівника Бакун М.І. на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст», завідувача Малиш М.З. на відповідність займаній посаді та пройшли курсову перепідготовку в КВНЗ «Академія неперервної освіти» М.І. Бакун, М.З. Малиш Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності навчально-виховної роботи з дошкільнятами є активна участь педагогів ДНЗ в методичній роботі району, садка.

У дитячому садку два рази на рік проводиться діагностика рівня знань, умінь та навичок дітей згідно Базового компонента дошкільної освіти та Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років . Результати діагностування в кінці року обговорюються на педагогічній раді та порівнюються з початком навчального року.

Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, виконуючи завдання програми виховання і навчання дітей від двох до семи «Дитина» та програми «Впевнений старт» та завдань на 2016/2017н.р. колектив дошкільного закладу плідно працював над забезпеченням якісної та доступної дошкільної освіти,вихованням фізично та психічно здорової,компетентної особистості дошкільника.

Навчально-виховна робота в усіх вікових групах здійснювалась за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи «Дитина».

Програма орієнтувала педагогів на визнання пріоритету розвитку дошкільника як особистості. Педагог ставиться до дитини, як до особи, яка має право на власний вибір, прийняття самостійного рішення, свої переваги, особистий час, задоволення основних потреб, можливість усамітнитися і відстоювання власної гідності.

Одним із завдань у 2016/2017 навчальному році було створення здоров'я збережувального середовища в дошкільному закладі та залучення дітей до здорового способу життя.

Педагоги закладу раціонально планують навчальне навантаження на дитину,уміло поєднують рухову активність з розумовою діяльністю, організовано триразове харчування,здійснено медичне обстеження лікарями та постійний огляд проводиться медичною сестрою закладу. Неухильно дотримуються санітарно-гігієнічні вимоги щодо утримання приміщень ДНЗ. Творча група педагогів плідно на протязі навчального року працювала над темою: «Формування основ безпеки життєдіяльності у дітей дошкільного віку». Проведено семінари практикуми, тренінги індивідуальні консультації. На базі дошкільного закладу було проведено районне методичне обє`днання для вихователів середніх та старших груп на тему : «Розвиток мовленнєво-комунікативної компетенції дітей дошкільного віку відповідно до Базового компонента дошкільної освіти», та майстер-клас для педагогів району на тему: «Застосування Інтернет ресурсів у дошкільному навчальному закладі як форма взаємодії дорослих суб’єктів освітнього простору».

У всіх вікових групах оформлено розвивальні куточки та ігрові сфери.

В жовтні 2016 року було проведено свято «Козацькі розваги» де діток старших груп посвячували в козаків.

Питання формування первинного економічного досвіду дошкільника та національно-патріотичне виховання педагогічний колектив впроваджував і розглядав на протязі всього навчального року різними методичними формами: на педагогічній раді, інтерактивному семінарі,консультаціях.

Спостереження за педагогічним процесом, співбесіди з вихователями, перегляди занять, індивідуальна робота, інші форми роботи з дітьми дають змогу стверджувати, що педагоги закладу володіють методикою формування життєвої компетентності дошкільника. Усі педагоги закладу – активні учасники внутрішньої методичної роботи.

Педагоги активно впроваджували матеріали педагогічного досвіду:

- вихователь Чечуй Г.Л. з проблеми «Національно-патріотичне виховання»; - вихователь Туболець Л.П. з проблеми «Економічне виховання дошкільників»; - вихователь Пацеля Л.О. з проблеми « Формування валеологічного світогляду у дітей дошкільного віку»; вихователь Кухарчук Н.В. з виконання варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти (Освітня лінія «Шахи»); - вихователь Романченко І.А. з проблеми «Використання пролонгованого проекту «Дошкільнятам про сталий розвиток: Маленькі люди великого світу».

Результати обстеження рівня розвитку вихованців закладу за минулий навчальний рік свідчить, що педагогічний колектив на достатньому рівні виконує завдання висунуті програмою виховання і навчання дітей від двох до семи «Дитина» та нормативними документами. Налагоджена взаємодія між ДНЗ та НВК №1 на основі спільного плану роботи на навчальний рік. Одним із чинників високих результатів у освітній роботі були традиційні відвідування уроків у 1 класі школи та занять у старших групах закладу. Вчителі знайомились із майбутніми учнями, змістом програм виховання і навчання дітей від двох до семи «Дитина» та «Впевнений старт», відвідували заняття, батьківські збори, відбулася спільна педагогічна рада.

Дошкільнята старших груп на достатньому рівні підготовлені до навчання в школі. Відвідані підсумкові заняття за навчальний рік свідчать про хороший показник набутих знань випускниками: уміло використовують набуті знання для отримання нових;порівнюють,зіставляють,аналізують,роблять власні судження,вміють рахувати в прямому зворотному порядку до 10,розв'язують приклади і задачі ,знають геометричні фігури,вимірюють довжину,ширину. Мовленнєвий розвиток достатній-спілкуються рідною мовою з однолітками та дорослими, 90% дітей читають,роблять звуковий аналіз слова,рука готова до письма.

Вчителем-логопедом Довгалюк Т.П. на початку навчального року було проведено діагностичне обстеження всіх вихованців ДНЗ. Виявлено 26 дітей з порушеннями мовлення. На протязі року надавалася корекційна допомога. 18 вихованців випущено в загальноосвітні заклади з виправленням мовленнєвих порушень, 8 залишено для продовження корекційної роботи в старшій групі.

До червня місяця здійснюється облік дітей дошкільного віку по території закладу. На жаль, дитячий заклад не в змозі охопити всіх дітей дошкільною освітою. При наповнюваності у ясельній групі – 15 діток, маємо фактично – 23. На 1 вересня формуємо дві групи (I молодша,II молодша).

На базі садка створено консультативний центр для батьків або осіб,які їх замінюють,і дітей,які виховуються в умовах сім’ї, розроблено положення про консультативний центр і постійно проводяться консультації для батьків.

Хочеться звернути увагу на зростаюче зацікавлення батьків життям дитини в ДНЗ. Спільно з колективом закладу батьки взяли участь у благоустрої території,приймали активну участь у наповнюваності груп меблями та м’яким інвентарем. Проведення свят,розваг з участю батьків дало змогу вихователям познайомитися із запитами батьків щодо виховання дітей.

Протягом навчального року роботу закладу оцінювали батьки наших вихованців. Пропозиції, які надходили від батьків обговорювались на педагогічних радах і враховувались у роботі закладу. Постійно та планомірно проходить робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом. Заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці.

В дошкільному закладі організовано триразове харчування дітей, фінансується з розрахунку 12 грн. на дитину в день. Створено дієтичне харчування для дітей, які мають рекомендації лікаря. Є пільгові категорії які з січні 2017р. харчуються безоплатно. Щоденно здійснюється контроль медичною сестрою Охріменко Н.В., завідувачем за правильною організацією харчування дошкільнят – за технікою приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, дотримання санітарно-гігієнічних правил. Виконання добових норм харчування за перший квартал 2017 року становить 52%. Але на жаль, діти недоотримують в харчуванні молочних продуктів, рибопродуктів, м’ясних продуктів та свіжих фруктів,соків.

Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах,батьківських зборах. Упродовж року були проведені наступні форми роботи з дітьми: щомісячно у групах дошкільного віку проводилися заняття щодо запобігання дитячого травматизму, заходи по ознайомленню дітей з правилами дорожнього руху, а один раз на тиждень у другій половині дня в усіх групах проводилися бесіди та розваги щодо запобігання та профілактики дитячого травматизму.

У листопаді 2016 року було проведено «Тиждень безпеки життєдіяльності», а у травні 2017 «Тиждень безпеки дорожнього руху». Під час тижнів безпеки було проведено наступні заходи щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму: заняття із закріплення правил безпечної поведінки в природі, пожежної безпеки, безпеки на дорогах, безпеки в побуті тощо, бесіди за цими темами, сюжетно-рольові, дидактичні, рухливі ігри з даної тематики, моделювання ситуації пожежної тривоги. У 2016/2017 навчальному році нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховного процесу не зареєстровано.

Дошкільний заклад фінансується Ставищенською селищною радою. А також 2016/2017 році залучені кошти спонсорів для проведення ремонтних робіт, господарчих потреб, придбання посуду, ігрового і дидактичного матеріалу, дитячих стільчиків, постільної білизни, побутової техніки.

До початку навчального року батьками та працівниками було проведено поточні ремонти групових кімнат, спалень, підсобних приміщень, замінено шпалери ,встелено лінолеум та ламінат, зроблено поточний ремонт на харчоблоці, зроблено капітальний ремонт залу. Придбано дитячі меблі в групи, ігрові куточки, столовий посуд, постільні набори для дітей, тюль. Спонсорами подаровано 10000грн за які придбали холодильно-морозильну камеру. Благодійний фонд «Фортеця» подарував для закладу дитячі 120шт новорічних подарунків та ігровий медичний куточок. Джужик Л.П. подарував столовий посуд на суму 5000грн. Селищна рада придбала принтер5000грн, фотоапарат 2000грн. ТОВ «Фора» , «Кегичівське» (Кулиничі) допомогли у придбанні новорічних подарунків. ПП Винокурова Л.А. презентувала солодощі до дня «Святого Миколая». За кошти спонсорів було придбано меблі в кабінет завідувача на суму 7000грн, відремонтовано залу та коридори за 9500грн.( які постійно оприбутковуються і відображуються в бухгалтерському обліку). Завідувач Малиш М.З. висловила слова щирої вдячності батькам наших вихованців та спонсорам, владі за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних, нагальних питань.

Кожного року під час проведення ремонту – щось змінюється.

Таким чином, аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2016/2017 навчальний рік показав, що обрані форми і методи, об’єднані зусилля адміністрації педагогічного колективів, батьків вихованців позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та досягнення дітей. Річний план за минулий навчальний рік виконано. Роботу з колективу оцінено як добре.

Ухвалили:

1.Роботу завідувача визнано доброю, діяльність педагогічного колективу рахувати змістовною та виконаною.

2.Висловити вдячність всім родинам за дієву допомогу в розвитку дошкільного навчального закладу.

Голова зборів Патентна Н.С.

Секретар зборів Насадюк Н.П.

Завідувач ДНЗ №3 Малиш М.З.

Батьками заготовлено овочів:

Назваовочів

кілограми

Картопля

3100тон

Морква

475кг

Буряк

470кг

Цибуля

465кг

Капуста

425кг

Здано кошти на фонд закладу:

9250грн здано

8010,48грн використано

Кошти для придбання миючих засобів:

9850грн здано

9340,93грн використано

Кошти на подарунок до дня народження

5000грн придбали килим

Кiлькiсть переглядiв: 431

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.